Sapnas

  • Spausdinti

Sapnai - vaizdai, jausmai ir mintys, aplankantys žmogų, kai jis miega. Sapnus kiekvieną naktį patiria beveik kiekvienas žmogus. Labai daug žmonių turi savo „gyvenimo sapną“ – tokį sapną, kuris įsimenamas visam laikui ir kurio emocinis poveikis neapleidžia visą gyvenimą.

Sapnai dažnai sudrumsčia ramybę, sukelia įspūdį, kad susidurta su kažkokia paslaptimi. Tai neleidžia žmonėms likti abejingiems sapnų atžvilgiu. Nuo senų laikų žmonės kelia sau klausimus: kas yra sapnai, kokios jų priežastys, ar jie turi tikslą ir paskirtį, o svarbiausia – kokia sapnų prasmė, ką jie iš tikrųjų reiškia?

Iki antikinės kultūros susiformavimo vyravo vienas įsitikinimas: sapnai – dievų siunčiamos žinios žmonėms, kurias šie turi suprasti, turi vykdyti visus juose keliamus reikalavimus bei nurodymus arba sužinoti iš anksto ir susitaikyti su savo lemtimi.

Sapnai iš esmės – parapsichologinis reiškinys, kadangi nėra būdų patikrinti ar žmogus iš tikrųjų susapnavo sapną, ar tik sugalvojo ir pasakoja, kad sapnavo. Kita vertus, nedaug kas gali užsakinėti sapnus, t.y. susapnuoti tai, ką sugalvojo ar užsimanė.

Sapnai dažniausiai tiesiog prisisapnuoja, todėl tyrinėti juos moksliškai yra be galo sudėtinga – sapnai nepasiduoda eksperimentinei kontrolei, sapno neįmanoma pakartoti, iš anksto suplanavus.